ترجمه مقاله مدلی از بلوغ برای هوش تجاری سازمانی، به همراه اصل مقاله

دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان مدلی از بلوغ برای هوش تجاری سازمانی، به همراه اصل مقاله، عنوان انگلیسی مقاله: A Maturity Model of Enterprise, Business Intelligence عنوان فارسی مقاله: مدلی از بلوغ برای هوش تجاری سازمانی دسته بندی: اقتصاد فرمت فایل ترجترجمه مقاله مدلی از بلوغ برای هوش تجاری سازمانی، به همراه اصل مقاله|34008898|hip|ترجمه مقاله مدل,ترجمه مقاله بلوغ سازمانی,ترجمه مقاله هوش تجاری سازمانی, ترجمه مقاله هوش تجاری,ترجمه مقاله هوش سازمانی,ترجمه مقاله مدل بلوغ سازمانی,مقاله ترجمه شده مدل,مقاله ترجمه شده بلوغ سازمانی,مقاله ترجمه شده هوش تجاری سازمانی,مقاله ترجمه
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان ترجمه مقاله مدلی از بلوغ برای هوش تجاری سازمانی، به همراه اصل مقاله آماده دریافت می باشد.

دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان مدلی از بلوغ برای هوش تجاری سازمانی، به همراه اصل مقاله،

عنوان انگلیسی مقاله:A Maturity Model of Enterprise, Business Intelligence عنوان فارسی مقاله: مدلی از بلوغ برای هوش تجاری سازمانی
دسته بندی: اقتصادفرمت فایل ترجمه شده: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 16تعداد صفحات فایل اصلی: 11 ترجمه سلیس و روان مقاله، آماده خرید می باشد. خلاصه مقاله: The implementation of an enterprise-level business intelligence initiative is a large-scale and complex undertaking, involving significant expenditure and multiple stakeholders over a lengthy period. It is therefore imperative to have systematic guidelines for business intelligence stakeholders in referring business intelligence maturity levels. Draw upon the prudent concepts of the Capability Maturity Model, this research proposes a multi-dimensional maturity model with distinct maturity levels for managing enterprise business intelligence initiatives.The maturity model, named Enterprise Business Intelligence Maturiy (EBIM), consists of five core maturity levels and four key dimensions, namely information quality, master data management, warehousing architecture, and analytics. It can be used to assist enterprises in benchmarking their business intelligence maturity level and identifying the critical areas to attain higher level of maturity. ترجمه خلاصه مقاله:به کار گیری یک هوش تجاری ابتکاری در سطح سازمان اقدامی گسترده و پیچیده است، که متضمن صرف هزینه‌ای هنگفت و سرمایه گذاری چندین سهام‌دار در یک دوره زمانی طولانی است. بنا بر این ضروری است که برای ذینفعان هوش تجاری، در سطوح یاد شده بلوغ هوش تجاری، خط مشی‌های سیستماتیکی داشته باشیم. این تحقیق با برداشتی محتاطانه از مفاهیم «مدل قابلیت بلوغ»، یک مدل بلوغ چند بعدی به همراه سطوح متفاوتی از بلوغ برای نوآوری در هوش تجاری سازمانی ارائه می‌دهد. این مدل بلوغ که بلوغ هوش تجاری سازمانی (EBIM) نام دارد، متشکل از پنج نوع بلوغ محوری و چهار بعد کلیدی است که عبارتند از: کیفیت اطلاعات، مدیریت داده‌های اصلی، معماری انبارداری و تجزیه و تحلیل. با استفاده از این مدل می‌توان به مؤسسات کمک کرد میزان بلوغ هوش تجاری خود را محک بزنند و حیطه‌های بحرانی خود را تشخیص دهند تا قادر باشند به سطح بالاتری از بلوغ دست یابند.

برای دانلود مقاله زبان اصلی، این جا، کلیک کنید.